Ubytovací řád Penzionu Mnich

 1. Penzion Mnich může ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníku penzionu po příchodu platný doklad totožnosti (cestovní pas/občanský průkaz).
 2. Rezervované pokoje jsou hostům k dispozici od 16.00 hodin v den příjezdu. Možnost dřívějšího check-in, dle obsazenosti.
 3. Host v den příjezdu uhradí celkovou částku nebo doplatek za pobyt (hotově/kartou), obdrží klíč a je povinen předejít jeho ztrátě, zničení či poškození. Za ztrátu či poškození klíče bude hostu účtován poplatek ve výši 500 Kč.
 4. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování.
 5. Čas uvolnění pokoje v den odjezdu hosta je stanoven na 10.00 hodinu. Uvolnit pokoj v pozdějším čase je hostu dovoleno pouze po předchozí domluvě s recepcí penzionu. Při odjezdu host odevzdá klíč od pokoje zpět na recepci.
 6. Požádá-li host o prodloužení ubytování, penzion je oprávněn nabídnout mu i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 7. Snídaně je podávána denně v době od 7.30 do 9.30 hodin a je povolena jen v prostorách k tomu určených. Pokud není snídaně v ceně pobytu, možnost přikoupení 175 Kč/osoba.
 8. Hostům penzionu je bezplatně k dispozici kolárna. Lze využít i k uskladnění golfových bagů. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození uložených kol a jiných předmětů (např. golfových bagů…).
 9. Ubytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození vozidla zaparkovaného přímo u penzionu nebo na jiném parkovišti, za ztrátu či poškození jeho obsahu a rovněž není odpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu a za škody způsobené vandalismem.
 10. V pokoji nebo společenských prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu vedení penzionu přemisťovat nábytek a zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 11. Domácí zvířata jsou povolena jen se souhlasem penzionu Mnich. Host nese plnou odpovědnost za škody způsobené domácím zvířetem. Za domácí zvíře se účtuje poplatek dle aktuálního a platného ceníku.
 12. Host je povinen při odchodu z pokoje zavřít okno, v koupelně zavřít vodovodní uzávěry, zhasnout všechna světla, uzavřít dveře.
 13. Děti mladší dvanácti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělé osoby. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dětmi.
 14. Host je povinnen bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou v pokoji nebo v prostorách hotelu způsobil.
 15. Za škody způsobené na majetku penzionu hostem samotným odpovídá host v plné výši. Tento nárok penzionu Mnich se vztahuje i na škodu, která je zjištěna po odjezdu hosta a to při celkovém úklidu pokoje (do 15 hodin v den odjezdu hosta, před nájezdem nového hosta na pokoj). Pokud bude pokoj při check-out poškozený nebo extrémně znečištěný, penzion bude účtovat extra poplatek za údržbu. Při poškození vybavení je účtována suma ve výši plné hodnoty a veškeré náklady na dopravu, manipulaci, opravu, výměnu. V případě poškození matrací, ložního prádla, ručníků a ostatních textilií, které budou mít za následek speciální čištění (např. používání tělních olejů, skvrn, dezinfekčních léčiv), opravu nebo výměnu poškozeného předmětu hradí kompletně host.
 16. Host nesmí do prostor penzionu vnášet nebezpečné předměty a látky (ostré předměty, zbraně, výbušniny, hořlaviny, žíraviny, jedy apod.), omamné či psychotropní látky, dále předměty či látky silně zapáchající.
 17. Kouření je zakázáno ve všech společných prostorách penzionu a na všech pokojích. V případě porušení zákazu bude hostovi účtována pokuta ve výši 5000 Kč.
 18. V době od 22:00 do 6:00 je host povinen dodržovat noční klid.
 19. Host je povinnen dodržovat čistotu v prostorách určených k ubytování a chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození.
 20. Host nesmí odnášet jakékoliv vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování.
 21. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení penzionu.
 22. Jakýkoli majetek zapomenutý v penzionu hostem mu bude zaslán k jeho žádosti a to na náklady hosta.
 23. V případě, že se uživatel nemůže připojit z důvodu slabého či žádného signálu, není toto důvod k hlášení závady v síti. Funkčnost služby v nepokrytých prostorách penzionu nelze žádným způsobem nárokovat. Jelikož je Wifi pásmo veřejné a kdokoliv z hostů jej může využívat, je potřeba počítat s možností zahlcení či občasným zarušením frekvenčního pásma.
 24. Za nevyčerpané objednané služby v průběhu pobytu (ubytování, snídaně a další) se neposkytuje žádná finanční náhrada.
 25. Host je povinen seznámit se s tímto ubytovacím řádem. Uhrazením zálohy či celé sjednané ceny za pokoj bere host tyto podmínky na vědomí a s jejich obsahem vyjadřuje souhlas.

Tento ubytovací řád nabyl platnosti dne 01.04.2023.

Penzion Mnich

Přihlášení k odběru newsletteru

Zvýhodněné dlouhodobé pobyty

Při rezervaci 4 či více nocí v mimosezóně a příjezdu v neděli nebo pondělí od nás obdržíte jednu noc jako dárek!

Akce se vztahuje pouze na ubytování a nelze ji kombinovat s nabídkou golfových a tenisových balíčků.


[ ^ nahoru ^ ]