Rezervace ubytování v Penzionu Mnich

Check-in (příjezd): 16:00–21:00
Příjezd mimo stanovený čas check-in uveďte do zprávy ve formuláři nebo nám sdělte telefonicky na čísle +420 602 467 419.

Check-out (odjezd, vyklizení pokojů): do 10:00
Pozdější čas odjezdu je možný na základě domluvy předem s poplatkem za pozdní check-out.

Když máte zájem pouze o nezávaznou poptávku, využijte náš kontaktní formulář zde.

Rezervační formulář

povinné údaje
Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Ulice:
PSČ, město:
Datum příjezdu:    Datum odjezdu:
Počet dospělých:    Počet dětí:
Počet pokojů:    Počet nocí:
Zpráva:
Ochrana proti spamu:

Provozovatel

G.T. Sport s.r.o.
Videňská 63
378 33 Nová Bystřice

IČ: 261 04 903, DIČ: CZ26104903

Tel: +420 384 386 031
E-mail: info@penzionmnich.cz
Web: www.penzionmnich.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 14156.

Rezervace a placení

Dotazy a rezervace ubytování se přijímají elektronickou poštou, písemně nebo osobně. Uskutečněním rezervace host zároveň stvrzuje, že je obeznámen s těmito Všeobecnými podmínkami poskytování služeb ubytování a že je akceptuje jako celek. Z toho plyne, že se všechno, co je uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách, stává právním závazkem jak pro hosta, tak pro penzion. Při příležitosti vykonání rezervace je host povinen poskytnout veškeré údaje, které vykonání rezervace vyžaduje. Za rezervaci ubytování je nutné zaplatit zálohu, v závislosti na zvoleném modelu placení, a zbytek ceny za ubytování se platí nejpozději před začátkem užívání ubytovací kapacity v den příjezdu do ubytovací jednotky, v závislosti na způsobu neboli modelu placení, s nímž byl host seznámen, když mu rezervace ubytování byla potvrzena.

Cena ubytování

Cena ubytování v sobě zahrnuje základní služby, tak, jak jsou uvedeny u ubytovací jednotky z rezervace. Zvláštní služby jsou takové služby, které nejsou zahrnuty do ceny pobytu (a jsou popsány výrazem "podle dohody nebo doplňkové služby, které jsou uskutečnitelné na základě předběžného oznámení), a proto za ně host platí zvlášť. Tyto služby je nutné si vyžádat při rezervování ubytovací jednotky. Ceny pobytu jsou vyjádřeny v CZK. Penzion si ponechává právo na změnu uveřejněných cen. Hostům, kteří zaplatili zálohu na určitou rezervaci, penzion garantuje cenu ubytování, uvedenou v kalkulaci, na jejímž základě zaplatili určitou výši zálohy. Pokud ke změně dojde před zaplacením zálohy, penzion se zavazuje, že zpraví hosta o změně ceny. Pokud do rezervované ubytovací jednotky přijede více osob, než to bylo napsáno v poukazu (voucheru), má penzion právo odmítnout ubytování předem nepřihlášeným osobám nebo přijmout všechny hosty s tím, že doplatí za předem nepřihlášené hosty přímo na místě.

Právo penzionu na změny a zrušení

Penzion si ponechává právo na změnu rezervace v případě, že dojde k mimořádným okolnostem, které nelze předvídat, jimž se nelze vyhnout, ani se nedají změnit. Rezervované ubytování se dá vyměnit, jen pokud je o tom předtím host zpraven, a to za ubytování téže nebo vyšší kategorie a za cenu ubytování, za níž host rezervaci potvrdil. V případě, že výměna zaplaceného ubytování za náhradní není možná, penzion si ponechává právo na výpověď rezervace, s tím, že o tom předem zpraví hosta, a to nejméně 7 dní před začátkem užívání této služby a že hostu zaručuje vrácení celého jím zaplaceného obnosu.

Právo hosta na změny a zrušení

Pokud chce host změnit nebo zrušit rezervaci, která byla vykonána na základě jeho požadavku, musí to vykonat písemně (e-mailem, poštou, nebo faxem). Za změnu se považuje změna počtu osob, data nástupu do ubytovací jednotky a/nebo data ukončení užívání služby nejpozději do 30 dnů před začátkem užívání služby ubytování. První změna rezervace za jinou, pokud je možné ji vykonat bez dodatečných výdajů, bude vykonána zdarma. Za každou další změnu rezervace budou hostu naúčtovány výdaje, spojené se změnou ve výši 15 EUR za každou změnu. V případě, že změna rezervace není možná a že se host kvůli tomu vzdá potvrzené rezervace, budou platit níže uvedené podmínky zrušení rezervace. Změna ubytovací jednotky a každá změna do 30 dnů před nástupem do ubytovací jednotky a v během užívání rezervace bude považována za storno rezervace.

V případě zrušení rezervace je datum písemného zrušení základem propočtu výdajů, spojených se zrušením, a to:

  • za zrušení do 15 dnů před začátkem užívání ubytovacích služeb se účtuje 35% ceny ubytování (tj. nevrací se zaplacená záloha),
  • za zrušení od 14 do 9 dnů před začátkem užívání ubytovacích služeb host zaplatí host 50% celkové ceny ubytování,
  • za zrušení od 8 do 2 dnů před začátkem užívání služeb host zaplatí 80% celkové ceny,
  • za zrušení 1 den před začátkem užívání služeb nebo pokud se host nedostaví nebo pokud zruší pobyt v rezervovaném termínu se od hosta vyinkasuje 100% celkové ceny pobytu.

V případě, že host zruší rezervaci kvůli zásahu vyšší moci, je povinen předložit písemné potvrzení o vzniklé vyšší moci a penzion od něj bude požadovat pouze uhrazení skutečných výdajů, spojených se zrušením rezervace, a to nanejvýš 25% z celkové ceny služeb.

Pokud se host do jím rezervované ubytovací jednotky nedostaví do půlnoci v den začátku užívání služeb ubytování a neozval se penzionu, rezervace je považována za zrušenou a výdaje spojené se stornem rezervace započítají se podle výše uvedených pravidel.

  • objednavatel výslovně potvrzuje, že se seznámil s rezervačními a storno podmínkami, jak jsou uvedený ve všeobecných podmínkách ubytovacích služeb
  • objednavatel se seznámil s Ubytovacím řádem Penzionu Mnich

Storno podmínky golfových služeb

  • objednavatel závazně objednává služby, tak jak jsou v objednávce uvedeny
  • objednavatel se seznámil se všeobecnými podmínkami, včetně povinnosti hradit storno poplatky, dle uvedených podmínek

Vážení hosté, při stornování pokojů a ostatních služeb Vás žádáme o sdělení e-mailem nebo dopisem, nikoliv telefonicky.

Přihlášení k odběru newsletteru

Zvýhodněné dlouhodobé pobyty

Při rezervaci 4 či více nocí v mimosezóně a příjezdu v neděli nebo pondělí od nás obdržíte jednu noc jako dárek!

Akce se vztahuje pouze na ubytování a nelze ji kombinovat s nabídkou golfových a tenisových balíčků.


[ ^ nahoru ^ ]